Ataxxa Antiparasitari extern contra puces, paparres i flebòtom

Ataxxa. Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres i flebòtom (permetrina, imidacloprid)
Pel tractament i prevenció d’infestació per puces (Ctenocephalides felis). Les puces s’eliminen en un dia des del tractament. Acaricida contra paparres. Les paparres que ja estiguin presents en el gos podrien no morir en els dos primers dies després del tractament, pel que es recomana retirar les paparres existents en el gos. Efecte repel·lent (antialimentació) contra flebòtom Phlevbotomus perniciosus durant 3 etmanes i contra el mosquit Aede aegypti de 7 a 14 dies. NO administrar en gossos de menys de 7 setmanes d’edat. Pipeta d’ús mensual.