COVID-19 LLISTAT CENTRES MÈDICS (CM) ESTACIONS ESQUÍ / PROVES TRA – LISTADO CENTROS MÉDICOS (CM) ESTACIONES DE ESQUÍ / PRUEBAS TRA

LLISTAT CENTRES MÈDICS (CM) ESTACIONS ESQUÍ / PROVES TRA
LISTADO CENTROS MÉDICOS (CM) ESTACIONES DE ESQUÍ / PRUEBAS TRA
LISTE DES CENTRES MÉDICAUX (CM) STATIONS DE SKI / TESTS TRA
LIST OF MEDICAL CENTERS (MC) SKI RESORTS / TESTS TRA

LLISTAT CENTRES MÈDICS (CM) ESTACIONS ESQUÍ / PROVES TRA LISTADO CENTROS MÉDICOS (CM) ESTACIONES DE ESQUÍ / PRUEBAS TRA LISTE DES CENTRES MÉDICAUX (CM) STATIONS DE SKI / TESTS TRA LIST OF MEDICAL CENTERS (MC) SKI RESORTS / TESTS TRA

*El servei de test als centres mèdics de les estacions d’esquí és exclusivament per a clients amb forfet, sense cita prèvia /

El servicio de test en los centros médicos de las estaciones de esquí es exclusivamente para clientes con forfait, sin cita previa /

Le service de test dans les centres médicaux des stations de ski est exclusivement réservé aux clients avec forfait, sans rendez-vous /

The testing service at the ski resort medical centres is exclusively for ski pass customers, without appointment.

* Per a grups cal demanar hora amb el centre mèdic (horaris a convenir) /

Para grupos es necesario solicitar cita previa con el centro médico (horarios a convenir) /

Pour les groupes, il est nécessaire de demander un rendez-vous avec le centre médical  (horaires à convenir) /

For groups it is necessary to request an appointment with the medical centre (times to be agreed). 

Els resultats de les proves TRA es donen en pocs minuts /

Los resultados de las pruebas TRA se dan en pocos minutos /

Les résultats des tests TRA sont donnés en quelques minutes /

The TRA tests results are given in a few minutes.

LLISTAT CENTRES MÈDICS (CM) ESTACIONS ESQUÍ / PROVES TRA LISTADO CENTROS MÉDICOS (CM) ESTACIONES DE ESQUÍ / PRUEBAS TRA LISTE DES CENTRES MÉDICAUX (CM) STATIONS DE SKI / TESTS TRA LIST OF MEDICAL CENTERS (MC) SKI RESORTS / TESTS TRA