El ministeri de Salut ha determinat el protocol específic d’actuació en cas d’infecció per coronavirus a Andorra

El ministeri de Salut Andorra ha determinat el protocol específic d’actuació davant d’un possible cas d’infecció per coronavirus a Andorra. El protocol ha estat desenvolupat pel Consell Assessor sobre la Patologia Infecciosa, el Grup d’infeccions nosocomials del SAAS i tècniques de l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut i ha estat distribuït a tots els professionals de la salut del país. El text determina les mesures d’actuació davant la sospita d’un cas i es pot consultar al web del ministeri.